Author Archives: admin

Quality of BLS when using public AED’s

W mijającym tygodniu został opublikowany niezwykle interesujący artykuł na temat wpływu instrukcji głosowych w defibrylatorach AED na jakość udzielanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w szczególności na przerwy pomiędzy kolejnymi uciskami klatki piersiowej). Biorąc pod uwagę znaczenie tego (anglojęzycznego) artykułu, zdecydowaliśmy się przedstawić … Continued

Nie ma usprawiedliwienia dla AED w zamkniętej szafce

Firma Medisol, znana między innymi ze sklepów internetowych www.aedwinkel.nl i www.aedshop.nl, lider na holenderskim rynku automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, już 2 lata temu zaprzestała sprzedaży szafek do przechowywania AED, które są wyposażone w zamek lub kod zabezpieczający. Już wcześniej firma Medisol rozpoczęła … Continued