Najnowsze wytyczne ERC – podsumowanie najważniejszych zmian

medisol-update-logo

15 października 2015 roku zostały opublikowane nowe wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji. Są to wytyczne stosowane przez wszystkie krajowe rady resuscytacji jako przewodnik dla regulacji krajowej interpretacji i standardowo uaktualniane co 5 lat.

Podsumowanie zmian dotyczących podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) w przypadku pacjentów dorosłych:

• Wytyczne ERC 2015 podkreślają znaczenie interakcji pomiędzy dyspozytorem pogotowia a osobą przeprowadzającą akcję ratunkową oraz jak najszybszego użycia defibrylatora AED. Efektywna i skoordynowana akcja jest ważna dla zwiększenia szans na przeżycie oraz ma realny wpływ na jakość życia po pobycie w szpitalu.

• Dyspozytor pogotowia odgrywa istotną rolę w procesie reanimacji poprzez pomoc we wczesnym rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia, koordynację akcji reanimacyjnej przez telefon oraz instruktarz jak właściwie użyć AED.

• Świadek zdarzenia po przeszkoleniu z tego zakresu powinien szybko ocenić stan osoby poszkodowanej w celu określenia czy reaguje i oddycha prawidłowo, a następnie wezwać pogotowie ratunkowe. Świadek zdarzenia bez przeszkolenia powinien, po sprawdzeniu że poszkodowany nie reaguje prawidłowo, wezwać pogotowie i postępować zgodnie z instrukcjami dyspozytora.

• Nieprzytomny poszkodowany, który nie oddycha prawidłowo doznał nagłego zatrzymania krążenia i potrzebne jest przeprowadzenie reanimacji. Świadkowie zdarzenia oraz dyspozytorzy pogotowia muszą być uczuleni na możliwość wystąpienia NZK u każdej osoby z utratą przytomności i muszą uważnie ocenić czy poszkodowany poprawnie oddycha.

• Podczas reanimacji muszą być wykonywane uciśnięcia klatki piersiowej w przypadku wszystkich poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia. Osoby przeszkolone i posiadające umiejętności prowadzenia oddechów ratowniczych powinny prowadzić uciski klatki piersiowej w kombinacji z oddechami ratowniczymi. Na obecną chwilę nie ma przekonujących dowodów na to, że same uciski klatki piersiowej są lepsze niż standardowa reanimacji. W związku z tym wytyczne w tej kwestii pozostają niezmienione.

• Wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest kluczowa dla poprawy wyników leczenia. Wytyczne nie zmieniają nic w kwestii głębokości i tempa ucisków klatki piersiowej. Osoby prowadzące RKO powinny wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej o odpowiedniej głębokości (około 5 cm, ale nie większej niż 6 cm u przeciętnego dorosłego) oraz częstości 100-120 uciśnięć na minutę. Po każdym ucisku klatka piersiowa poszkodowanego powinna się unieść i wrócić do pierwotnego kształtu. Podczas oddechów ratowniczych lub wentylacji należy w trakcie trwania 1 sekundy wtłoczyć do płuc poszkodowanego odpowiednią ilość powietrza, tak aby był widoczny ruch klatki piersiowej ku górze. Stosunek ucisków klatki piersiowej do oddechów ratowniczych nie zmienia się i wynosi 30:2. Przerwa w prowadzeniu ucisków na rzecz wykonania wentylacji nie może być dłuższa niż 10 sekund.

• Defibrylacja w czasie 3-5 minut od utraty przytomności może zwiększać szanse na przeżycie pacjenta. Przeżywalność może sięgać 50-70%. Wczesna defibrylacja może zostać przeprowadzona dzięki dostępowi do defibrylatorów AED umieszczonych w miejscach publicznych. Program publicznego dostępu do defibrylacji powinien być aktywnie wdrażany w miejscach o dużym zagęszczeniu populacji.

• Sekwencja RKO stosowana u osób dorosłych może być bezpiecznie wprowadzona również w przypadku pacjentów pediatrycznych, którzy utracili przytomność i nie oddychają prawidłowo. Głębokość uciśnięć klatki piersiowej u dzieci powinna wynosić około jedną trzecią głębokości klatki piersiowej (u niemowląt jest to koło 4 cm, a u dzieci około 5 cm).

• Całkowita niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowego leczenia. Należy spróbować usunąć ciało obce poprzez uderzenia w plecy, a jeśli takie postępowanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, przystąpić do uciśnięć podbrzusza. Jeżeli dojdzie do utraty przytomności należy natychmiast wdrożyć RKO. Jednocześnie musi zostać wezwana pomoc.